Aan de slag met de decentralisaties?

Workshop-3
Op zoek naar een praktische aanpak om te besparen? Lees meer …
sturingsmodel
Uitkomen met de decentralisatiebudgetten? Dat vraagt om een doordacht sturingsmodel. Denk nu al na over verantwoordelijkheden, vrijheidsgraden en indicatoren. Lees meer …

bedrijfsvoering2

De impact van de decentralisaties op de bedrijfsvoering is groot.  Systemen moeten worden aangepast en medewerkers bijgeschoold en nieuwe processen ingericht. Lees meer …
pilot
Wij helpen gemeenten met het bestek, begeleiding van het inkoopproces of de beoordeling van de offertes en aanbieders met de totstandkoming van het bestek, begeleiding van het inkoopproces of de beoordeling van de offertes. Lees meer …
PvA
De decentralisaties moeten worden geïmplementeerd. Planning, budget en kwaliteit van dienstverlening moeten met elkaar in evenwicht zijn. Wij helpen met het opstellen van een realistisch plan van aanpak dat met al deze zaken rekening houdt. Lees meer …